مقالاتی در ارتباط با بلوک سیمانی سبک و سنگین

بلوک سیمانی

عوامل موثر بر قیمت بلوک سیمانی

بلوک سیمانی سنگین

سبک سازی با بلوک سیمانی سبک

بلوک 7 سانتی یا 7*20*40

بلوک 7سانتی تیغه

این بلوک در ابعاد 7 * 20 * 40 میباشد .

که 7سانت عرض

40 سانت طول و تا ارتفاع 20 میباشد.

این بلوک معمولا بصورت سفارشی تولید میگردد و باید ابتدا آنرا سفارش دهید.