پرلیت چیست؟

پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی میباشد  که از ترکیب سیلیکات آلومینیوم بهمراه سدیم و پتاسیم میباشد و نقطه ذوب آن1260درجه سانتیگراد میباشد . پرلیت از لغت پرل که در فرانسوی بمعنای مروارید است گرفته شده است
کاربرد این ماده در کشاورزی و صنعت میباشد که در صنعت در زمینه سبک سازی بتن و ساخت بلوک سبک وساخت عایق صوتی و حرارتی و در کشاورزی بعنوان صافی و ساینده بکار میرود.

لازم به ذکر است که فضایی که با پرلیت پر میشود برای عایق سازی دیوارها میتواند تا 50 درصد مانع اتلاف انرژی گردد و بلوکهایی که با پرلیت ساخته شده اند میتوانند تا 72 ساعت از اتلاف انرژی محافظت کنند و تا 20 ساعت در مقابل آتش مقاومت کنند.

بلوک سیمانی پرلیت دار