قیمت دیوار کشی و محاسبه مقدار مصالح مورد نیاز

تعداد بلوک جهت تعیین قیمت دیوار کشی

جهت تعیین مقدار مصالح مورد نیاز برای قیمت دیوار کشی مهم ترین کار محاسبه تعداد بلوک در هر متر مربع میباشد.

تعداد بلوک در هر متر مربع برای حصار کشی باغ 13 عدد میباشد.برای دیوار آپارتمان 12 عدد یا میتونید 12.5 هم در نظر بگیرید.

تعداد سیمان جهت تعیین مصالح دیوار کشی

همچنین جهت محاسبه مقدار مصالح دیوار محاسبه مقدار سیمان مصرفی در هر متر مربع میباشد.

مقدار سیمان برای هر متر مربع دیوار تقریبا 5 کیلو میباشد ، یعنی هر 10 متر مربع یک کیسه سیمان مورد نیاز میباشد.

نوع سیمان هر چه مرغوب تر بهتر ، بطورمثال اگر از سیمان تیپ 2 ساوه استفاده کنید که بهترین نوع سیمان است بهتر میباشد.

البته برای دیوار کشی از انواع سیمان میشود استفاده کرد حتی انواع کیفیت پایین آن.

میزان ماسه

مقدار ماسه برای هر متر مربع تقریبا 150کیلو میباشد.

نوع ماسه برای کار دیوار کشی معمولا ماسه کفی یا ماسه بنایی میباشد.

هنگام خرید باید به نوع ماسه اشاره داشته باشید تا اشتباهی نوع ماسه دیگری را برای شما خالی نکنند.

محاسبه ی مقادیر فوق برای مصالح دیوار کشی بصورت تجربی میباشد که از تجربه اجرا های مختلف بدست آمده است.

برای خرید بلوک سیمانی و کول چاه میتوانید با ما تماس بگیرید .

البته محاسبه مصالح دیوار بستگی به میزان ملاتی دارد که بنا هنگام اجرا مابین ردیفهای بلوک سیمانی قرار میدهد. که بطور معمول ضخامت آن 2 سانت میباشد.

بهتر است قبل از تهیه مصالح دیوار کشی با بنای خود مشورت کنید.

قیمت دیوار کشی