عوامل موثر بر قیمت بلوک سیمانی

بلوک سیمانی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح برای دیوارچینی چه برای تیغه‌های داخلی و چه برای دیوارهای پیرامونی ساختمان، مورد استفاده قرار میگیرد.

و به علت داشتن وزن نسبتا سبک ، نسبت به اندازه آن تاثیر زیادی بر سرعت پیشرفت پروژه دارای استحکام مناسبی و مهم‌تر از همه این موارد عایق بودن چه در بحث انرژی و چه در بخش صدا باعث شده است که سازندگان ساختمانی استقبال بسیار مناسبی از این مصالح برای پروژه های خود داشته باشند.

بلوک سیمانی

مشکلات

اما یکی از مشکلات تولید بلوک سیمانی در سال گذشته و آتی نوسانات شدید و پی‌درپی قیمت مصالح تولید بلوک سیمانی مانند سیمان و پوکه  در بازار بوده است.

این تغییرات مداوم قیمت سبب سرگردانی سازندگان در بازار شده و بازاریابی و فروش را برای تولیدکنندگان و شرکت‌های فروش در برهه‌ای با مشکل روبرو کرده است.

قیمت بلوک سیمانی

تحلیل و نتیجه

برای تحلیل دلیل این نوسانات باید ابتدا مواد و مصالح تشکیل‌ دهنده‌ی بلوک سیمانی را بشناسیم .

این بلوک ها در واقع قطعه بتنی سبک هستند که در قالب‌های فشرده خاص خود شکل میگیرند .

در نتیجه مواد تشکیل‌ دهنده‌ی آنها تقریبا همان مواد تشکیل‌ دهنده‌ بتن است. آب، سیمان و شن (پوکه ) اجزای سه‌گانه‌ی تشکیل ‌دهنده‌ی بلوک سیمانی می باشد با این تفاوت که شن در آن به دو دسته تقسیم میشود .

شن طبیعی یا پومیس که از دامنههای کوه‌های آتشفشانی استخراج می‌شود و همینطور شن مصنوعی یا صنعتی که حاصل تبلور خاک رس در اثر حرارت و فشار می باشد .

در اینجا سه عامل تاثیرگذار در قیمت بلوک سیمانی مشخص شد. با صرفه نظر کردن از آب به عنوان عاملی نه چندان تاثیرگذاردر تغییرات قیمت بلوک سیمانی اما شن یا همان پوکه و سیمان می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت بلوک سیمانی داشته باشد.

بلوک سیمانی

سیمان

در سالیان گذشته سیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد تشکیل دهنده بلوک چندین بار دچار جهش قیمت شده است و این عامل به طبع باعث افزایش قیمت تمام شده‌ی بلوک برای تولید کننده ها بوده است .
از طرفی پوکه نیز به رشد صعودی خود در سالیان گذشته ادامه داده است که این افزایش قیمتها با افزایش قیمت باربری و حمل نقل تاثیر بسیاری بر قیمت تمام شده تولید کننده داشته است .
در کنار این عوامل از عامل نیروی انسانی نیزکه تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده‌ی بلوکه خواهد داشت نمیتوان گذشت .

بلوک سیمانی

این موضوعات که هم تولیدکننده و هم خریدار را آزار داده است و سردرگمی‌های موقتی در بازار بلوک سیمانی در ساختمان ایجاد کرده است .

قیمت بلوک سیمانی