جدول قیمت بلوک های دارای استاندارد و تاییدیه بصورت زیر میباشد.

بلوک 7 * 20 * 40  دو جداره  20000 ریال
بلوک 10 * 20 * 40  دوجداره  22000 ریال
بلوک 15 * 20 * 40  دوجداره  28500 ریال
بلوک 20 * 20 * 40  دوجداره 35000 ریال
بلوک 10 * 20 40  سه جداره  23000 ریال
بلوک 15 * 20 *40 سه جداره  30000 ریال

قیمتها بصورت تحویل در تهران میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید کول چاه - قیمت کول چاه - انواع کول چاه - تولید کول چاه - مشخصات کول چاه - لیست قیمت کول چاه