آدرس :شهریار روبروی  باباسلمان انتهای بالابان کارخانه بلوک سازی راد

همراه جهت سفارش  :   09123850017

اطلاعات حساب

شماره کارت : 6274121166023812

شماره حساب :1-3455292-800-174

 شماره شبا :330550017480003455292001-IR

 بنام :علیرضا محمدی راد